سرمایه گذاری در ساخت و فروش تجاری

هفتصد میلیون برای یکسال سرمایه گذاری با نرخ سود ماهیانه 4درصد با گذاشتن تضمین مناسب

  • مرکزی
  • 2 سال قبل
70,000,000,000 تومان